Μπορείτε να βοηθήσετε με παλιά ρούχα ή κουβέρτες που δεν χρειάζεστε ή με εθελοντική δράση & συμμετοχή στις ανάγκες για την κάλυψη των υπηρεσιών.

Καθώς η δράση του Χριστιανικού Στεκιού είναι αποκλειστικά εθελοντική, μεγάλης σημασίας για να συνεχίσουμε το έργο μας θα ήταν η συνεισφορά με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό εσείς επιθυμείτε. Οι ανάγκες, ιδιαίτερα αυτή την εποχή της οικονομικής δυσχέρειας, είναι ακόμα μεγαλύτερες με συνέπεια, ακόμα και η πιο μικρή οικονομική συνεισφορά να αποτελεί ζωτικής σημασίας ενίσχυση στον αγώνα για τον συνάνθρωπό μας.