Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων

Σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο (ΠΕΣ) λειτουργούμε στην οδό Πίψου 5, το  Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων. Εκεί κάθε Τρίτη & Πέμπτη 12-6 μμ παρέχουμε δωρεάν μπάνιο, καθαρά ρούχα, πλυντήρια ρούχων και άλλες υπηρεσίες σε πρόσφυγες και μετανάστες της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Κέντρο Φροντίδας Προσφύγων μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: http://www.carecenter.gr